ODZNAKI PTTK

ODZNAKI PTTK

Odznaki turystyczne, które mogą zdobywać uczniowie i ich rodzice podczas wycieczek i rajdów, są odzwierciedleniem zdobytych umiejętności, wiedzy i przeżyć podczas wycieczek pieszych (OTP), górskich (GOT), rowerowych i innych, organizowanych prywatnie lub przez szkołę czy inną instytucję. Za odbyte wycieczki przyznawane są punkty, których liczba – mniejsza lub większa – pozwala zdobyć określony stopień odznaki. Wypełnienie warunków potrzebnych do uzyskania odznaki dokumentuje się w specjalnych książeczkach lub notesach, zbierając naklejki, pieczątki, zdjęcia.

Jakie odznaki mogą zdobywać dzieci z nami?

 1. Odznaka Turystyki Pieszej „Siedmiomilowe buty”
 2. Dziecięca Odznaka Turystyczna DOT
 3. Młodzieżowa Odznaka Turystyczna MOT
 4. Kolarska Odznaka Turystyczna KOT
 5. Odznaka Turystyki Pieszej OTP
 6. Odznaka Disney i PTTK
 7. Odznaka „Turysta Przyrodnik”

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zdobyć odznakę?

 

Odznaka Turystyki Pieszej

„SIEDMIOMILOWE BUTY”

Tę odznakę mogą zdobywać dzieci w wieku do 10 lat włącznie. Punkty na „Siedmiomilowe Buty” zdobywa się wyłącznie za przejścia piesze.

Odznaka jest ustanowiona w dwóch stopniach, które należy zdobywać kolejno i tylko jeden stopień w roku kalendarzowym:

 • I stopień (Srebrne Buty) – za zdobycie 30 punktów, z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 8 km,

 • II stopień (Złote Buty) – dla posiadaczy odznaki I stopnia za zdobycie 50 punktów, z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 12 km.

Odznakę można zdobywać pod opieką dorosłych na wycieczkach rodzinnych, szkolnych, harcerskich itp.

Przebieg tras oraz liczba przebytych kilometrów powinny być wpisane w specjalnej książeczce, którą dziecko otrzymuje ode mnie i poświadczone np. przez obecnych na wycieczce opiekunów – nauczycieli, instruktorów harcerskich, przewodników, rodziców itp.

A jeden kilometr to jeden punkt.

Dziecięca Odznaka Turystyczna

przeznaczona jest dla młodszych dzieci (do 10 roku życia) i zdobywa się ją pod opieką dorosłych.

Co trzeba zrobić?

 1. Odbyć 4 wycieczki przynajmniej w 2 dyscyplinach (a więc piesze, rowerowe, autokarowe, górskie)

 2. Prowadzić książeczkę (zeszyt), dokumentując odbyte wyprawy. Trzeba wpisać datę, trasę, czas trwania i rodzaj wycieczki. Można wkleić zdjęcia, rysunki, bilety wstępu, dołączyć pieczątkę okolicznościową np. z muzeum lub rajdu. Musi być potwierdzenie opiekuna wycieczki – np. rodzica, nauczyciela, przewodnika.

 3. Po odbyciu 4 wycieczek oddać zeszyt opiekunowi SKKT lub do PTTK.

  Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza

  przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkolnej

  Co trzeba zrobić?

  1. Odbyć 6 wycieczek (pieszych, rowerowych, autokarowych, samochodowych; mogą być szkolne, z SKKT, z rodzicami)
  2. Zwiedzić przynajmniej

  – 3 obiekty zabytkowe (pałac, zamek, kościół),
  – 1 muzeum,
  – 1 rezerwat,
  – 1 miejsce pamięci narodowej (cmentarz, pomnik),
  – 1 obiekt współczesny (zakład pracy, dworzec),

  1. Prowadzić dokumentację – zbierać znaczki rajdowe, pieczątki, zdjęcia, widokówki, opisywać wycieczkę i zwiedzane miejsca w swojej kronice. Na każdym rajdzie są specjalne naklejki do wklejania właśnie w taką kronikę lub zeszyt.

  2. Dobrze jest na miejscu potwierdzić pobyt – np. w muzeum, albo w sklepie, w biurze parafialnym, gdziekolwiek, przez pieczątkę czy podpis .

  3. Potwierdzić wycieczkę u organizatora – np. nauczyciela.

  4. Oddać wypełnioną kronikę do weryfikacji opiekunowi SKKT

   

  Kolarska Odznaka Turystyczna

  Wymaga udziału w wycieczkach rowerowych, trzeba mieć 10 lat

  i kartę rowerową i w ciągu 24 miesięcy trzeba zebrać 100 punktów.

  Za co te punkty?

  1. Za każdy dzień wycieczki przyznaje się 10 punktów.

  2. Za zwiedzane niektórych miast, zabytków, pomników i obiektów przyrodniczych można dopisać sobie do 2 punktów

  3. Wszystko trzeba udokumentować w specjalnej książeczce, ( można ją zakupić w sklepie PTTK ) zbierając pieczątki, wklejki lub załączając swoje zdjęcie na trasie.

  4. Trasy nie mogą się powtarzać, czyli trzeba zrobić 10 różnych wycieczek.

  Odznaka Turystyki Pieszej

  po „SIEDMIOMILOWYCH BUTACH”

  Zdobywa się ją w kilku etapach bez limitu czasu.

  1. Popularną OTP można zdobywać po ukończeniu 8 lat. Przyznaje się ją za uzyskanie w dowolnym czasie 60 punktów podczas wycieczek pieszych, w tym za zwiedzanie miejscowości i miejsc zabytkowych – najwyżej 15 punktów.

  2. Mała OTP ma trzy stopnie

  • brązowy – trzeba zdobyć 100 punktów,

  • srebrny – trzeba zdobyć 250 punktów w dwóch województwach, obowiązuje odbycie jednej wycieczki trzydniowej;

  • złoty – trzeba zdobyć 500 punktów w trzech województwach i obowiązuje odbycie jednej wycieczki pięciodniowej lub dwóch trzydniowych;

 

Odznaka Disney i PTTK

To odznaka przeznaczona dla dzieci do lat 12.

Można ją zdobyć w dwóch kategoriach – Donalda i Mikiego,
w dowolnej kolejności.

A zasady jej zdobycia są identyczne, jak przy „Siedmiomilowych butach”

Odznaka „Turysta Przyrodnik”

Może zdobyć ją każdy, zarówno dorosły, jak i dziecko. Punkty zbiera się za zwiedzanie obiektów przyrodniczych, wyszczególnionych
w regulaminie, znajdującym się w specjalnej książeczce.

Odznaka ta ma ma kilka stopni i zdobywa się je w kolejności bez ograniczeń czasowych począwszy od odznaki popularnej.

 • odznakę popularną zdobywa się uzyskując minimum 50 pkt,

 • odznakę małą brązową zdobywa się uzyskując minimum 75 pkt,

 • odznakę małą srebrną zdobywa się uzyskując minimum 100 pkt,

 • odznakę małą złotą zdobywa się uzyskując minimum 200 pkt.