technika klasy 5

Temat: Jak powstaje rysunek techniczny?

 1. Przeczytaj temat w podręczniku str.48- 50 i odpowiedz pisemnie w zeszycie na ćw.1,3,4 oraz ćw.7. z podręcznika.
 2. Następnie wypełnij kartę pracy. Jeżeli nie możesz wydrukować karty pracy to przepisz ją do zeszytu. Wypełnione karty pracy należy wkleić do zeszytu przedmiotowego. Zadania będą sprawdzane po powrocie do szkoły.

Temat: Pismo techniczne.

Pismo techniczne służy do opisywania rysunków technicznych. Charakteryzuje się określonym kształtem i rozmiarem liter podawanym w milimetrach:

 • Wielkie litery – wysokość 10 lub 14mm, szerokość 5-7mm
 • Małe litery – wysokość-7 lub 10mm, szerokość 4-7mm.
 • Grubość linii liter wynosi 1mm.
 • Odległość między literami- 2mm
 • Odległość między wyrazami – 6mm

Zadanie do wykonania na ocenę, na następną lekcję

Temat :Elementy rysunku technicznego.

 1. Normalizacja rysunku technicznego- aby rysunek mógł być zrozumiały, musi powstać według ściśle określonych zasad, czyli być znormalizowany.
 2. Rodzaje linii rysunkowych:
  • Linia ciągła gruba
  • Linia ciągła cienka
  • Linia kreskowa
  • Linia punktowa
 3. Zasady wykonywania rysunków technicznych:
  • Na każdym arkuszu w odległości 5mm od krawędzi rysujemy obramowanie
  • W prawym dolnym rogu kartki umieszczamy tabliczkę rysunkową
  • Podziałka (skala)informuje, jak został narysowany przedmiot
   np. 1:2 pomniejszony 2 razy,  2:1 powiększony 2 razy.

Zadanie domowe
Przepisz lub wklej notatkę do zeszytu. Uzupełnij kartę pracy i prześlij przez zadania na platformie do 17.04.

Temat: Szkice techniczne. 28.04

 • Zapoznaj się z poleceniami w karcie pracy – szkice techniczne. Wykonaj zadania.
 • Pamiętaj, rysunki techniczne rysujemy ołówkiem.
 • Jeżeli nie możesz wydrukować zadań, odpowiedz w zeszycie.
 • Zrób zdjęcie i prześlij je przez zadania na platformie do 08.05

Temat: Szkice techniczne. 05-08.05.

 1. Szkic techniczny to rysunek odręczny z zachowanymi rzeczywistymi kształtami i proporcjami, wykonany ołówkiem.
 2. W zeszycie wykonaj :
  • ćwiczenie 1 i 2, str. 57- wykonując linie nie odrywaj ręki.
  • ćwiczenie 3, str.58 – wykonaj szkic sześcianu i walca wg wzoru.
 3. Przeanalizuj ćwiczenie 5, str. 59- nie rysuj w zeszycie.

Zadanie na ocenę

W zeszycie wykonaj zadanie6 i 7, str. 60. Zrób zdjęcie i prześlij przez zadania do 11.05.

Temat: Projekt i wykonanie pracy z tworzyw sztucznych.18-22.05.

 1. Otwórz podręczniki na stronie 40-41, przeczytaj instrukcję wykonania ekologicznego stworka lub pojazdu. Zapoznaj się z potrzebnymi materiałami.
 2. Zastanów się i narysuj w zeszycie projekt pracy którą chcesz wykonać . Wykorzystaj dostępne w domu opakowania z tworzyw sztucznych.
 3. Podczas pracy uważaj żeby nie skaleczyć się przeciętymi tworzywami (niektóre z nich są ostre).
 4. Po wykonaniu pracy zrób zdjęcie i prześlij przez zadania.