WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE SZKOLNE 2019

Trzy dni rekolekcji – trzy dni pod hasłem „Zostań dobrym Samarytaninem”. Na zajęciach w szkole uczniowie zapoznali się z przypowieścią  o Miłosiernym Samarytaninie, która zachęca  nas do wyciągnięcia pomocnej dłoni dla potrzebującego. Wyzwanie i zadanie, które chcemy podjąć szczególnie w czasie Wielkiego Postu.

Rekolekcje  przygotowane metodą projektu, wymagały od uczniów wykonania różnych zadań. Były to krzyżówki związane z postacią  św. Bernadetty,  którą  wcześniej uczniowie poznali  na lekcjach religii.  Z tą postacią wiąże się idea Światowego Dnia Chorego, ustanowionego przez Jana Pawła II, który  obchodzony jest w dniu wspomnienia pierwszego objawienia Maryi w francuskim Lourdes. Uczniowie pisali również recepty z dobrymi pomysłami i słowami, które mają ludziom chorym, cierpiącym przynieść pocieszenie. Kolejnym  zadaniem był udział w konkursach: w starszych klasach – mini konkurs międzyklasowy (zestaw pytań), w młodszych klasach – konkurs plastyczny  „Miłosierny Samarytanin”. W drugim dniu rekolekcji  uczniowie wykonali kolorowe kartki świąteczne, które na Wielkanoc otrzymają chorzy z parafii św. Marcina i Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

W kościele św. Marcina rekolekcje prowadził ks. Stanisław z Symferopola na Krymie. Rekolekcjonista w ciekawy i prosty sposób wyjaśniał znaczenie przypowieści o Synu Marnotrawnym, która przybliża nam miłosierdzie Boga.  Kapłan zachęcał również do bycia bogatym w dobre uczynki, do poszanowania drugiego człowieka oraz do wyrażania wdzięczności rodzicom za troskę i Bogu za dary, które otrzymujemy każdego dnia. Rekolekcje w kościele ubogacił chórek pod okiem naszej pani muzyk, który swoim rozśpiewaniem zaraził pozostałych uczniów. Miłą niespodzianką dla wszystkich była nauka piosenki w języku rosyjskim, którą uczniowi chwycili w lot.
Wychodzimy z tych rekolekcji wzmocnieni, zarówno jeśli chodzi o wiarę jak i  wiedzę. Poznanie kapłana pracującego na co dzień w innym kraju, w innej kulturze, było dla dzieci jak i dla nauczycieli cennym doświadczeniem.
Wszystkim uczniom, nauczycielom, pani Halince, chórkowi dziękujemy za udział w rekolekcjach i wspólny śpiew. Serdeczne „Bóg zapłać” tym wszystkim, którzy włączyli się do akcji charytatywnej „DAR SERCA” dla dzieci z Symferopola.

M. K, E. M