Uroczystość pasowania na ucznia klasy I

12 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas I: p. Mariola Malicka,
p. Beata Patryas oraz p. Magdalena Urbaniak-Szulc. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni uczniowie, rodzice,  wychowawcy, nauczyciele i  dyrekcja szkoły.  

         Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęła się wystąpieniem Pani Dyrektor Elżbiety Nawrockiej, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

        Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności artystyczne. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami.

       Po programie artystycznym Pani Dyrektor uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczynie wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia.     

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i powodów do radości!

M. Urbaniak-Szulc