Edukacja globalna dla najmłodszych, czyli poważne tematy o Kenii i Ghanie.

Edukacja globalna dla najmłodszych,

czyli poważne tematy o Kenii i Ghanie.

Jambo ( czyt. Dźambo ) – CZEŚĆ

Klasa 3 c bierze udział w projekcie Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. Tematyka zajęć poświęcona została wybranym krajom Globalnego Południa. Dzieci poznały już kulturę, codzienność i przyrodę Kenii i Ghany za pomocą doświadczeń, pokazów, fotografii oraz typowych zabaw dziecięcych z w/w regionów.

W mediach najbiedniejsze kraje przedstawione są w czarnych barwach i właściwie tylko wtedy, gdy dopada je kryzys: wojna lub klęska humanitarna. Na zajęciach dzieci mają okazję poznać te kraje z różnych stron, ich bogatą kulturę, kuchnię i piękną przyrodę.

Już nawet przedszkolaki wiedzą, że należy oszczędzać wodę. Podczas pierwszego udziału w warsztatach, dzieci uświadomiły sobie znaczenie wody w życiu codziennym. Zrozumiały problem z dostępem do wody pitnej na przykładzie Ghany oraz w jaki sposób kobiety i dzieci transportują wodę ze studni lub rzeki do domu.

Sprawdziły: czy woda jest ciężka?

Poznały zabawę: „Zbij ziemniaka”.

Drugie spotkanie z edukacją globalną, uświadomiło uczniom wpływ turystyki i postawy turystów na sytuacje mieszkańców i środowiska odwiedzanych krajów.

Dzieci uczyły się słów w suahili – urzędowym języku Kenii, poznawały parki narodowe w Kenii i Polsce, dowiadywały się jakie zwierzęta można spotkać podczas safari.

Magdalena Kolasińska