Rekrutacja 2017/2018

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SWARZĘDZU.

  Sprawdzian kandydatów do klasy pierwszej sportowej

o profilu pływackim i gimnastycznym

Rok szkolny 2017/2018

 Dnia 1 kwietnia 2017 roku, o godzinie 9.45 na basenie „Wodny Raj” odbędzie się pierwsza tura testów – kwalifikacji do klasy sportowej o profilu pływackim przy Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Kwalifikacje przeprowadzi trener – Tomasz Grajewski. Test rozpocznie się od omówienia i pokazu ćwiczeń. Każde ćwiczenie podlegać będzie punktowej ocenie. Suma punktów będzie miała znaczenie przy ustalaniu kolejności przyjęć do klasy pływackiej. Dzieci zademonstrują: umiejętność zanurzenia głowy z wydechem powietrza do wody, samodzielnego leżenia na plecach, leżenia na piersiach, skoku do wody z brzegu basenu, przepłynięcia małego basenu dowolnym sposobem. Punktowane będzie także zrozumienie poleceń wydawanych przez trenera. Podczas testu w wodzie obowiązuje strój pływacki, kąpielowy.

Ważna informacja: dzieci nie muszą umieć pływać. Badana jest gotowość dziecka do podjęcia nauki pływania.

Dnia 28 marca 2017 roku, o godzinie 17.00, w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu zostanie przeprowadzony test sprawności na lądzie dla dzieci z klasy sportowej o profilu pływackim i gimnastycznym. Badane będą cechy motoryczne: gibkość, skoczność, koordynacja wzrokowo ruchowa, poczucie rytmu. Podczas testu na lądzie obowiązuje strój sportowy. Testy przeprowadzą trenerzy – Joanna Kunkel, Tomasz Grajewski, Maciej Kowalczyk.

 Szczegółowe terminy rekrutacji do klasy pierwszej będą podane na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.

Film promujący Szkołę Podstawową nr 1 w Swarzędzu


Informacje dla rodziców uczniów klasy I pływackiej.

Testy kwalifikacyjne dla przyszłych uczniów do klas I sportowych:

  • Dnia 1 kwietnia 2017 roku, o godzinie 9.45 na basenie Wodny Raj w Swarzędzu – test w wodzie (dzieci muszą mieć strój pływacki),
  • Dnia 28 marca 2017 roku, o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej SP1 w Swarzędzu – test na lądzie  (dzieci powinny posiadać strój sportowy) 
Dokumenty do pobrania: