Zebrania z Rodzicami

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu roku szkolnego 2023/2024

Kl. I-III

7.02.2024 r. środa godz. 17.30

KLASA SALA WYCHOWAWCA

I a 9 H. Janowska

I b 7 M. Kruszona

II a 8 B. Patryas

II b 11 M. Kolasińska

III a 10 M. Malicka

III b 12 M. Tarczewska

OP1 6 M. Bazela 1.02. godz. 18.00

Kl. IV-VIII

8.02.2024 r. czwartek godz. 17.30

1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu roku szkolnego 2023/2024

2. Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców kl. VIII o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o: 1) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2) zasadach pracy z arkuszami egzaminacyjnymi z matematyki i języka obcego nowożytnego, w których rozwiązania zadań otwartych uczniowie zapisują w karcie rozwiązań zadań otwartych (por. pkt 1.2.; dotyczy uczniów, którzy rozwiązują zadania w arkuszach standardowych, tj. „100”) 3) zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie) 4) zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali 5) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

IV a 201 A. Siebert

IV b 204 M. Adamczak

V a 103 E. Kruświcka

V b 105 A. Szymczak

V c 106 K. Andrzejewska

VI a 31 E. Talarczyk

VI b 6 A. Jankowska

VI c 5 Ł. Szyc

VII a 202 M. Szulerowicz

VII b 3 cz R. Dziekan

VIII a 4 b J. Kowalska

OP4 4 cz H. Modrzyńska 30.01 godz. 17.00

OP7 205 H. Minginowicz 30.01 godz. 17.00