Warsztaty chemiczne w naszej szkole

      Warsztaty chemiczne w naszej szkole

W piątek 16 grudnia 2016r odbyły się w naszej szkole Warsztaty chemiczne dla klas trzecich. Inicjatorką tego niesamowitego spotkania była pani inż. dr hab. Karolina Wieszczycka będąca zarazem wykładowcą na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Wraz z panią Karoliną przyjechały do nas cztery studentki uczestniczące w zajęciach Koła Chemicznego. W warsztatach chemicznych wzięły udział trzy klasy trzecie: kl. III a, III b i III d,  natomiast sala nr 7 zamieniła się tego dnia w prawdziwe laboratorium chemiczne. Trzeba przyznać, iż był to niesamowity dzień, który dostarczył dzieciom nie tylko ogromnych wrażeń, ale przede wszystkim wiedzy na temat trudnych procesów chemicznych. Uczniowie biorący udział w warsztatach otrzymali prawdziwy strój chemika i przy pomocy zarówno pani Karoliny Wieszczyckiej jak i towarzyszących jej studentek mogli działać, działać, działać… Każda klasa była podzielona na cztery grupy, by w sposób rotacyjny odbywać zajęcia przy czterech różnych stanowiskach. Przy każdym z nich uczniowie wykonywali inne doświadczenie pod kierunkiem jednej z pań studentek. Podczas przeprowadzania danego doświadczenia panie nie tylko nakierowywały dzieci, ale też zadawały pytania dotyczące określonego doświadczenia jak i też oczekiwały właściwych odpowiedzi czyli  wniosków jakie wypływały z przeprowadzonego procesu chemicznego.  Warsztaty chemiczne dostarczyły dzieciom tak niesamowitych wrażeń, że ze smutkiem w oczach opuszczały nasze laboratorium, by ustąpić miejsca kolejnej klasie. Wszyscy uczniowie biorący udział w tym spotkaniu z chemią stwierdzili, iż taki sposób poznawania procesów chemicznych  pozwolił im  znacznie szybciej je zrozumieć i łatwiej przyswoić określone  wiadomości. Mamy nadzieję, że współpraca z Politechniką Poznańską, a dokładniej z panią inż. dr hab. Karoliną Wieszczycką będzie kontynuowana, a warsztaty chemiczne w naszej szkole  wpiszą się na stałe w harmonogram zajęć lekcyjnych.

  Opisała Małgorzata Wesołowska – wychowawczyni kl. III a

                                                            organizatorka warsztatów

sdc12761sdc12766sdc12762