Uczniowie swarzędzkiej „Jedynki” studentami

Klasa III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu pisze nową historię tej szkoły, ponieważ po raz pierwszy uczniom „Jedynki” udało się zarejestrować do „Kolorowego Uniwersytetu”, który już od kilku lat działa przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku szkolnym rozpoczęła się szósta edycja tego dziecięcego uniwersytetu. Dnia  28 września 2016 r  odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego „Kolorowego Uniwersytetu”, w której wzięli udział uczniowie kl. III a wraz ze swoją wychowawczynią Małgorzatą Wesołowską. Podczas tej uroczystości  wykład  inauguracyjny wygłosiła Tosia Ratajszczak  uczennica   klasy III a, a tematem była jej pasja, którą jest Balet klasyczny. Piękne wnętrze Auli Uniwersyteckiej, galowe stroje, wykonanie utworów „Gaude Mater Polonia” i „Gaudeamus”, złożenie ślubowania studenckiego, rozmowy z wykładowcami „Kolorowego Uniwersytetu”, wszystko to sprawiło, że ten dzień na długo pozostanie w głowach naszych małych studentów. Niespodzianką dla uczniów kl. III a było spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w jego gabinecie. Wszyscy uczniowie będący na inauguracji roku akademickiego otrzymali Indeksy Studenckie i kolorowe koszulki, które są symbolem „Kolorowego  Uniwersytetu”.  Przyjechali jako uczniowie szkoły podstawowej, a wracali będąc małymi studentami. Dalszym etapem są co miesięczne wykłady na różnych wydziałach Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tak więc dzieci z klasy III a i ich wychowawczyni Małgorzata Wesołowska brali już udział w wykładach na:

–  Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, tematem  była „Wielkopolska poznawana pięcioma zmysłami, tu zaczęła się  Polska”

– Wydziale  Studiów Edukacyjnych i Nauk Społecznych, temat brzmiał „(Nie)bezpieczny internet – jak zapisywać i odczytywać wiadomości w internecie?”

– Wydziale Neofilologii, tematem były „Pisma świata”

– Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, temat brzmiał „Zwierzęta z lasu dziewiczego”

– w budynku  „Collegium Minus”, tematem był „Komiks  jakiego nie znacie”

– Wydziale Fizyki, temat było pytaniem „Bawi nas fizyka, fizyka?

Każdy z wykładów dostarcza dzieciom innych wrażeń i emocji. Pomimo, że mają zaledwie po 8-9 lat uważnie słuchają swoich wykładowców i zapisują zarazem ważne szczegóły każdego wykładu. Po powrocie do szkoły każdy temat jest  dokładnie omówiony podczas zajęć. Udział dzieci w wykładach czy tak, jak ostatnio w doświadczeniach dotyczących fizyki dostarcza im wielu wrażeń, pozwala im zrozumieć, że warto zdobywać wiedzę i zarazem dbać o własny rozwój obcując z nauką i sztuką. Zapewne nie wszyscy będą w przyszłości studentami, ale czas spędzony na tych ciekawych wykładach spowoduje, że będą chcieli sami poszukiwać wiedzy w różnego rodzaju  źródłach i rozwijać swoje zainteresowania. Pozostały jeszcze dwa wykłady i uroczyste zakończenie roku akademickiego, które ponownie odbędzie się w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Będzie to uroczyste Absolutorium małych studentów, którzy zapewne przygodę z nauką inaczej zapamiętają na długie lata.

                                                               Wychowawczyni klasy IIIa Małgorzata Wesołowska