Indywidualne konsultacje dla rodziców kl. I-VIII

Indywidualne konsultacje dla rodziców kl. I-III

26.10.2022 r. środa godz. 17.30 – 19.00

ONLINE – na platformie Teams

LP.NAUCZYCIEL
1M. Lewandowska
2M. Tarczewska
3H. Janowska
4M. Kruszona
5M. Malicka
6B. Patryas
7N. Józefiak
8M. Kluczka
9M. Kolasińska
10A. Gibek
11M. Koczorowska-Rębacz
12A. Helak
13M. Cyran
14A. Jankowska
15D. Wróbel
16 J. Kowalska (środa )

Indywidualne konsultacje dla rodziców kl. IV-VIII

27.10.2022 r. czwartek godz. 18.00 – 19.30

ONLINE- na platformie Teams

LP.NAUCZYCIEL
1E. Peter
2A. Jankowska
3A. Adamczak
4T. Grajewski
5J. Kowalska (środa )
6R. Dziekan
7S. Spiżewska
8M. Adamczak
9M. Kowalczyk
10E. Kruświcka
11K. Andrzejewska
12A. Szymczak
13H. Minginowicz
14M. Jagodziński
15M. Ignacik
16K. Gruszczyńska
17H. Modrzyńska
18M. Nowak
19D. Czosnowska
20K. Kornecka
21J. Kunkel
22P. Kuca
23M. Chmielewska
24E. Malicka
25A. Rosalska
26Ł. Szyc
27K. Nadulicz
28E. Nawrocka
29M. Szulerowicz
30P. Miszczak
31A. Wietrzykowska
32A. Siebert
33H. Stasińska-Filary