TYDZIEŃ KARIERY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

TYDZIEŃ KARIERY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

W związku z ogólnopolskim tygodniem kariery,  w naszej szkole,  w dniach 15-19.10 odbył się  „Tydzień kariery”. W projekt koordynowany przez pedagogów szkolnych włączyła się cała społeczność szkolna. Uczniowie klas I-III przygotowali prace plastyczne na temat: „Najszczęśliwszy zawód świata”.  ” Poznajemy różne zawody ” to temat plakatów przygotowanych przez uczniów klas IV – VII.  Młodzież w klasach ósmych w czasie lekcji wychowawczych dowiedziała się jak określać swoje
predyspozycje i zainteresowania, nazwać własne umiejętności, mocne i słabe strony.
Dzięki tym zajęciom wzrosła świadomość młodych ludzi, z pewnością okaże się to pomocne
przy wyborze właściwej dla każdego z nich dalszej ścieżki edukacji.