Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole to kampania dotycząca profilaktyki zdrowotnej i efektów wczesnego zapobiegania chorobom zakaźnym.

Inicjatorem kampanii było Ministerstwo Edukacji i Nauki z Głównym Inspektorem Sanitarnym i organizacjami pozarządowymi.

Nasza Szkoła aktywnie włączyła się w kampanię i w dniach od 12 do 16 września 2022r. przeprowadzana została akcja Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych.

Tematem przewodnim akcji było przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Priorytetami w profilaktyce chorób zakaźnych są zachowania higieniczne i szczepienia ochronne. Podstawą w walce z czynnikami chorobotwórczymi jest higiena rąk. Poza tymi formami zapobiegania należy pamiętać o profilaktyce zachowawczej. Odpowiedni ubiór, aktywność fizyczna oraz prawidłowa dieta wspomagają nasz układ odpornościowy w walce z patogenami.

W związku z organizacją akcji odbyły  się w szkole następujące działania profilaktyczne:

  • w holu szkoły zaprezentowane zostały prace plastyczne naszych uczniów,
  • dzieci otrzymały ulotki informacyjne,
  • w ramach godzin z wychowawcą wyświetlane zostały filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych,
  • jednym z ważniejszych działań skierowanych do naszych uczniów było spotkanie z pielęgniarką szkolną i wysłuchanie pogadanki na temat profilaktyki chorób zakaźnych, jak sobie radzić z wirusem grypy oraz omówienie zdrowego stylu życia.

           Koordynatorkami akcji były panie: Magdalena Kolasińska i Sławomira Spiżewska