Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 01.09.2021r.Uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Ze względu na wytyczne MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Aby zapobiec gromadzeniu się uczniów, uczniowie przychodzą na określone godziny, wchodzą i wychodzą ze szkoły wyznaczonym wejściem.Prosimy wychowawców klas, aby spotkania z uczniami trwały maksymalnie 30 minut,
ze względu na konieczność wietrzenia oraz dezynfekowania sal lekcyjnych.

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich osób prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższego harmonogramu i niegromadzenie się na boisku szkolnym zbyt wcześnie przed wyznaczona godziną.

Godz. 8.00 KLASY VIII   Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem B

VIII a – 205, kl. VIII b – 201, kl. VIII c – 204, VIII d – 202

Godz. 8.30 klasy V   Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem B

 V a – 5cz, V b – 4cz

Godz. 9.00 klasy III 

III a – 11, III b – 8, III c – 7   Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem B

Godz. 9.30 kl. VII     Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem C

VII a – 105, VII b – 103, VII c – 106, VII d –31

Godz. 10.00 kl. II   Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem B

II a – 9, II b – 12,

Godz. 10.30 klasy IV i VI  

IV a – 6cz, IV b – 7cz, IV c – 103 Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem B

VI a – 4 b, Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem C

Godz. 11.00 kl. I Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem B

 I a – 10, I b – 12 

Dla uczniów klas pierwszych odbędzie się krótkie spotkanie z Dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas na boisku szkolnym. Wyczytane zostaną listy uczniów klasy I a i I b.  Następnie uczniowie z wychowawcami przejdą do sal lekcyjnych, spotkanie potrwa około
15 minut. Prosimy Rodziców o niewchodzenie do budynku szkoły i odbiór dzieci z boiska szkolnego.