Od przyrodnika do biochemika

Co oznacza to dumnie brzmiące  hasło? To tytuł  innowacji metodyczno – pedagogicznej jaką przygotowaliśmy od nowego roku szkolnego 2021/2022 w nauczaniu początkowym dla uczniów klas I , którzy wstąpili w mury  Szkoły Podstawowej nr 1 im S. Staszica w Swarzędzu.

 Miniony rok szkolny 2020/2021 był trudnym rokiem w edukacji  i z nadzieją na lepsze patrzymy na nadchodzący nowy rok szkolny. Nasze doświadczenia, które zdobyliśmy w ostatnim czasie  skłaniają nie tylko  do refleksji, ale przede wszystkim do wyciągania wniosków.  Natura pokazała, że choć stale ją poznajemy, odkrywamy, coraz lepiej rozumiemy jej prawa, potrafimy ją modyfikować, zmieniać, udoskonalać  to …tak naprawdę jesteśmy o kilka  kroków  za nią i wiele jeszcze musimy się nauczyć. Niewidzialne dla naszych oczu, proste formy materiału genetycznego i białka – wirusy wpłynęły w krótkim czasie na każdą dziedzinę ludzkiego życia, przewalutowały systemy wartości, zmieniły postrzeganie życia, świata i człowieka. Świat zwrócił swoje oczy na laboratoria i uczelnie, a te połączyły siły.  Życie rzuciło wielkie wyzwanie dla naukowców, lekarzy, wirusologów, biochemików, bioinżynierów, biotechnologów, biofizyków, farmaceutów i wielu innych zawodów by znaleźli rozwiązanie na powstały problem. To pokazuje, jak ważnym jest kształcenie ludzi, którzy mają talent by obserwować, badać i zgłębiać tajniki  nauk przyrodniczych. Przyroda jako przedmiot szkolny pojawia się już na początku edukacji, w klasie I. Gdyby zapytać o czym będą te lekcje większość odpowie: oj tam, nic takiego, troszkę o przyrodzie  – o roślinkach i zwierzątkach… Niby tak. Ale uczymy już na tym etapie obserwacji świata, analizowania tego co dzieje się obok nas i w naszym życiu, stawiania pytań o przyczyny i co najważniejsze- poszukiwania odpowiedzi i wnioskowania. Od tego miejsca zaczyna się  niełatwa droga do poznania i zrozumienia świata natury . To jest cel nadrzędny nauk przyrodniczych. Celem innowacji jest propagowanie nauk przyrodniczych i ścisłych wśród uczniów już od pierwszego etapu edukacyjnego. Same zajęcia w ramach innowacji podzielone zostały na trzy bloki połączone tematycznie : biologia, fizyka i chemia. Prowadzić je będą wykwalifikowani nauczyciele danego przedmiotu. Kluczem do  rozwoju intelektualnego i budowania wiedzy o świecie jest  stawianie pytań: jak ?, dlaczego? , po co ? czyli tworzenie problemów badawczych,  hipotez a  następnie ich weryfikacja. W niniejszej innowacji chciałabym wykorzystać dziecięcą naturalną ciekawość świata i ukierunkować ją na poszukiwanie odpowiedzi na naturalnie powstające pytania : dlaczego ?, co się stanie gdy..?  Ma ona również na celu  stworzyć warunki dla samorozwoju uczniów i pokazania im, że otaczający świat, nasze życie może być niezmierzoną skarbnicą wiedzy, nauki, zastosowania dla nudnych  i niezrozumiałych często szkolnych definicji, wzorów, praw. Praca metodami poszukującymi, praca poprzez zabawę   stawia na samodzielne poznawanie otaczającego świata, sprzyja zaangażowaniu uczniów również na poziomie emocjonalnym. Rozwija też ciekawość świata, odwagę i krytyczne, samodzielne myślenie, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Kompetencje, których znaczenie wykracza  poza  mury szkolne.

nauczycielka chemii Magdalena Ignacik