Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu została wyróżniona Certyfikatem Edukacyjnej Doskonałości i znalazła się w gronie 20 placówek, które otrzymały taki zaszczytny tytuł.

Certyfikat ten przyznany został w X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Wyróżnienia otrzymują placówki oświatowe, które charakteryzują się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dla społeczności szkolnej SP1 to niewątpliwie powód do dumy a zarazem motywacja do dalszej pracy.

Gratuluję wszystkim i dziękuję za zaangażowanie. Wyróżnienie certyfikatem zobowiązuje nas do dalszej pracy z pasją.

Elżbieta Nawrocka