230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

zdjęcie 2

230 lat temu została uchwalona Konstytucja 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie. To wielkie osiągnięcie świadczyło o naszej jedności i patriotyzmie. Było wyrazem woli obrony niepodległości po I rozbiorze Polski dokonanym przez Austrię, Prusy i Rosję.

Konstytucja została uchwalona przez ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wprowadziła m.in. trójpodział władzy i modyfikacje dotychczasowego ustroju państwa poprzez częściowe równouprawnienie mieszkańców Rzeczypospolitej.

Ambitne plany reform zostały niestety przekreślone przez zbrojną interwencję wojsk rosyjskich. W 1793 roku Konstytucja przestała obowiązywać, a Rosja i Prusy dokonały kolejnego rozbioru. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była obchodzona jako święto państwowe. W czasie wojennej okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz za rządów komunistów w Polsce święto to zostało zniesione. Od 1990 roku ponownie obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Uczniowie naszej szkoły zawsze pamiętają o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku w związku z nauką zdalną zaprojektowali pierwszą stronę gazety wydanej z tej okazji.