Zjazd Samorządów Uczniowskich

W piątek 17 maja br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie pod hasłem „Jak skutecznie współpracować z innymi” odbył się I Zjazd Samorządów Uczniowskich, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły: Katarzyna Śmichura, Anna Starszak i Emil Sztorc – przedstawiciele Samorządu. Celem spotkania było propagowanie idei samorządności wśród dzieci i młodzieży szkolnej zaangażowanej w działania społeczne oraz poszerzanie wiadomości na temat obowiązków członków Samorządu Uczniowskiego. Niezwykle ważnym punktem spotkania było spotkanie z przedstawicielem Hospicjum Palium z Poznania Panią Barbarą Grochal, która opowiedziała o działaniach Hospicjum, „Biegu Motyla” i samej idei pomagania. Na pewno włączymy się w działania na rzecz Hospicjum. Uczniowie mieli również okazję wykonać zadania w grupach, dzięki czemu wymienili się doświadczeniami. Całość zakończyła się zabawami integracyjnymi. To było bardzo cenne, ciekawe i potrzebne spotkanie – liczymy na kolejne.

Hania Janowska