ZEBRANIA Z RODZICAMI – WAŻNA INFORMACJA

Zebranie z rodzicami uczniów kl. V, VI i VIII dotyczące uczestnictwa
w lekcjach wychowania do życia w rodzinie oraz zebranie klasy V A zostają ODWOŁANE!