Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami uczniów kl. I-III – indywidualne spotkania z wychowawcami klas na terenie szkoły,  odbędą się dnia 20.01.2021r. w godzinach 17.30-19.00, według indywidualnie wyznaczonych godzin przez wychowawcę klasy.

Zebrania z Rodzicami uczniów kl. IV-VIII – indywidualne spotkania z wychowawcami klas odbędą się na platformie Teams w dniu 21.01.2021r. w godzinach 17.30-19.00 lub w innych godzinach zaproponowanych przez wychowawców.

kl. I-III, 20.01.2021 r. ŚRODA godzina 17.30-19.00

I a                    s.9                                           H. Janowska

I b                   s.12                                         M. Kruszona

II a                  s.6                                           M. Malicka

II b                           s.8                                           B. Patryas

II c                  s. 7                                          M. Tynecka

III a                 s.202                                       M. Lewandowska

III b                 s.11                                         M. Kolasińska

III c                 s. 105                                      M. Tarczewska