VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – VI WMTDay 2016

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

W piątek 30 września 2016 r. obchodziliśmy IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Było to wydarzenie matematyczne edukujące zarówno młodzież, jak i dorosłych w zakresie tabliczki mnożenia. Edukacja matematyczna jest efektywniejsza, gdy jest połączona z zabawą. Akcja dostarczyła jej bardzo wiele. Poczynając od przygotowań, aż po samo uczestnictwo.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu po raz  5 przyłączyła się do ogólnoświatowej akcji, w której uczestniczy już 656 organizatorów lokalnych z 19-stu krajów są wśród nich: 562 szkoły z Polski, 141 z Francji, 16 z USA i innych. Uzyskaliśmy certyfikat licencyjny Organizatora Lokalnego obchodów VI WMTDay na swoim terenie.

Uczniowie przygotowali wspaniałe plakaty i plansze z tabliczką mnożenia, wyszukali wierszyki i rymowanki ułatwiające naukę trudniejszych przykładów. Przez cały tydzień na zajęciach matematyki rozwiązywaliśmy „zadania dnia”. Uczyliśmy się różnorodnych metod zapamiętywania tabliczki mnożenia. W dniu obchodów  WMTDay uczniowie,  zorganizowani w Patrolach Egzaminacyjnych sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród uczniów oraz dorosłych.

Dużo emocji wywoływały „egzaminy” przeprowadzane podczas przerw. Do egzaminu przystąpiło 256 osób z naszej szkoły, zdobywając tytułu MT Eksperta. Ze znajomości tabliczki mnożenia przepytani zostali prawie wszyscy tj. uczniowie, nauczyciele, panie dyrektorki, personel administracyjny, panie woźne, kucharki a także rodzice i dziadkowie, którzy przyszli do szkoły po swoje pociechy. Akcja została przedłużona do soboty ze względu na odbywający się w tym dniu Rodzinny Rajd Rowerowy. Na  trasie jedną z konkurencji był punkt matematyczny. Dzieci i Rodzice mogli się sprawdzić z tabliczki mnożenia. Konkurencja sprawiła dużo radości uczestnikom.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do zabawy za rok.

 

Koordynator akcji Rozalia Dziekan