Tydzień Ulgi

Pragnąc zadbać o jak najbardziej komfortowy powrót dzieci do szkoły w trybie stacjonarnym, a także dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli, Nasza Szkoła zdecydowała się wziąć udział w ogólnopolskiej akcji Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Tydzień Ulgi”.

Akcja ta zakłada rezygnację ze sprawdzianów, kartkówek i zadań domowych w pierwszym tygodniu nauczania stacjonarnego (17.05-21.05 klasy IV-VI oraz 24/28.05 klasy VII i VIII) na rzecz zajęć sprzyjających ponownemu nawiązaniu relacji i integracji zespołów klasowych.

https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi

Jest już z nami ponad 1300 szkół!