To już 97 lat…

12 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Swarzędzu odbyły się uroczyste obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczysty apel zorganizowały klasa VI b i VI a oraz chór szkolny. Koordynatorem apelu był Rafał Czarnecki. Nad chórem szkolnym opiekę sprawowała Katarzyna Stramowska. Akademia przeznaczona była dla dla klas piątych i szóstych.

Apel rozpoczął się od uroczystego wprowadzenia sztandaru szkoły. Następnie odśpiewano hymn państwowy. Główną częścią apelu były recytacje wierszy przez uczniów. Recytowano wiersze m.in. M. Konopnickiej i L. Wiszniewskiego. Na szczególną uwagę zasługuje chór szkolny, który wykonał znane polskie pieśni patriotyczne: „Wojenko wojenko”, „Pierwsza brygada”, „Piechota”. Na koniec odśpiewano hymn szkolny i wyprowadzono sztandar szkoły. Wśród  recytatorów należy wymienić takich uczniów jak: Dawid Jakubowski,  Filip Strzelecki,  Maksymilian Sulejewski, Klaudia Gorońska,  Zofia Gombowska,  Patryk Smykowski. Narratorkami zaś były: Zuzanna Ratajszczak  i Maja Narbutowicz.

Apel z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przyciągnął szeroką rzeszę uczniów z klas piątych i szóstych.  Publiczność szkolna była zachwycona występem  „aktorów” i chóru.  Takie apele to pokaz patriotyzmu ze strony organizatorów, występujących jak i uczestniczących w tym ważnym wydarzeniu. Ukazuje to jak bardzo polskie dzieci  kochają swoją ojczyznę.  Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach rozbudzają patriotyzm  wśród uczniów.  Jest to bardzo dobry przykład edukowania dzieci i młodzieży, która zaznajamiana jest z historią Polski. Symbole narodowe, postaci takie jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski czy Wojciech Korfanty są dobrymi wzorcami dla młodzieży. Pamiętajmy, że „ takie będą Rzeczpospolite, jakie jej młodzieży chowanie”.

 

Rafał Czarnecki