SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

4 grudnia 2017 r. odbył się szkolny konkurs recytatorski.

Wzięli w nim udział uczniowie klas IV –VII- zwycięzcy klasowych konkursów recytatorskich. Komisja, w składzie: E. Talarczyk, M. Brzezińska i A. Szymczak, brała pod uwagę: interpretację utworu, dobór wiersza do możliwości percepcyjnych ucznia, opanowanie pamięciowej zaangażowanie oraz prawidłowość wymowy.

Recytacjom przysłuchiwali się przybyli wraz z dziećmi rodzice

Najbardziej spodobała się interpretacja wiersza D. Wawiłow,, Szybko”, którą zaprezentował Paweł Fąfara – uczeń kl. IV d.

II miejsce przyznano Wiktorii Frąckowiak z wygłoszenie wiersza D. Gelner ,,Przyjęcie”.

Ci uczniowie wezmą udział w XVIII Miejsko-Gminnym Konkursie Recytatorskim pt. ,,Kwiat poezji złoty”.

III miejsce zdobyła Paulina Sobolewska z kl. V b za ,,Spóźnionego słowika”

Wyróżnienie otrzymały :Konstancja Potocka z kl. VI c i Małgorzata Jankowska z kl. IVa.

Dziękujemy uczniom za udział, nauczycielom –polonistom za przygotowanie dzieci, rodzicom z obecność.

Elżbieta Talarczyk