SZKOŁA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA

We współczesnej szkole film i inne media to ważne narzędzie edukacyjne.

Umiejętnie wykorzystywane, w dużym stopniu przyczyniają się do unowocześnienia procesu nauczania-uczenia się.

Uczniowie naszej szkoły, wykorzystują na co dzień nowoczesne technologie   informacyjno – komunikacyjne. Jest to dobry sposób na uruchomienie ich potencjału twórczego.

Uczenie przebiega najpełniej, gdy informacja dociera do ucznia wielokanałowo, łącząc przekaz słowny z wizualnym. Takie możliwości daje nam komputer i techniki multimedialne pozwalające przetwarzać: tekst, dźwięki, obraz, grafikę, mowę a także muzykę. Dysponując, tak bogatym zestawem mediów można wyczarować aplikacje komputerowe o dużej sile oddziaływania na ucznia.

Uczniowie obcując z techniką komputerową, nabywają szereg umiejętności i wiadomości, a także rozwijają swoje zainteresowania. O czym niejednokrotnie już przekonaliśmy się my – nauczyciele.

Wojciech Kozłowski jest jednym z tych uczniów, którzy dążą do poszerzania swoich umiejętności informatycznych. Wojtek wykorzystuje programy graficzne do opracowania zdjęć, z kolei kliparty i zdjęcia do projektowania prezentacji multimedialnych. Jedną z nich przedstawiamy poniżej i zapraszamy do obejrzenia.

A Wojtkowi życzymy dalszych sukcesów !

Magdalena Kolasińska