Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu otrzymała wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku 2016”

Swarzędzka Jedynka świętuje swój kolejny sukces. Znalazła się w grupie 20 wyróżnionych w konkursie szkół, a warto dodać, że do konkursu zgłosiło się ponad 130 szkół z całej Wielkopolski.

21 października 2016 r. podczas uroczystej gali wręczono nagrody i wyróżnienia przedszkolom i szkołom, które przystąpiły do I edycji konkursu o tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku. Konkurs został ustanowiony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a organizowany był przez Departament Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu.

Przy ocenie szkół zgłoszonych do tytułu „Wielkopolska Szkoła Roku”, brano pod uwagę następujące kryteria oceny: modelowanie wzorca nowoczesnego Wielkopolanina, krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych, innowacyjność i jakość nauczania, współpracę ze środowiskiem, ciągłość prowadzonych działań.

Wyróżnienie jest dowodem ogromnego zaangażowania społeczności szkolnej Jedynki w realizację wspólnie wypracowanej koncepcji pracy. Jest dowodem wysokiej jakości pracy szkoły, która służy wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Wyróżnienie wzmacnia pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Jest nie tylko kolejnym sukcesem, powodem do dumy, ale także motywacją i zobowiązaniem do podejmowania kolejnych wyzwań.

Szkoła otrzymała statuetkę przedstawiającą dłoń, owiniętą laurem, trzymającą brylant – symbol ucznia, który jest w rękach nauczyciela, pamiątkową tabliczkę oraz nagrodę finansową.