SZCZĘŚLIWA LITERKA

W tym roku szkolnym Rada Samorządu Uczniowskiego podjęła decyzję o zamianie Szczęśliwego Numerka na Szczęśliwą Literkę. Tym samym od 6 listopada,  codziennie na tablicy należącej do Samorządu Uczniowskiego, będzie pojawiała się litera. Osoba, której nazwisko rozpoczyna się na daną literę jest zwolniona z niezapowiedzianych kartkówek i niezapowiedzianych odpowiedzi.

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEJ LITERKI