ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, nie odbyły się tradycyjne szkolne, jak i miejskie uroczystości, ale Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki pamiętają o tak ważnym dniu.

Święto Konstytucji 3 Maja jest świętem państwowym, obchodzonym w Polsce na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku konstytucji, mającej na celu poprawę sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni jako pierwsza tego typu nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie. Uchwalenie  Konstytucji  3  Maja  to  jedna  z  najpiękniejszych  kart  w  historii  Polski.  Wydarzenie to miało  zapobiec  upadkowi  Rzeczypospolitej  i  było  środkiem  do  zachowania  niepodległości.  

Świętowanie  tej  rocznicy  jest  umacnianiem  niepodległości  Rzeczpospolitej, podkreśleniem naszego patriotyzmy i dumy z przeszłości naszego kraju.

Nasi Uczniowie w ramach zdalnych lekcji historii przypomnieli sobie okoliczności towarzyszące uchwaleniu konstytucji. Poprzez gry i quizy online mogli przenieść się w czasy końca I Rzeczypospolitej. Była to inna niż dotąd, ale ciekawa lekcja historii.