Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

WITAJ SZK
Pierwszego września w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego. Klasy czwarte rozpoczęły rok o godzine 9.00 i dla nich był to dzień szczególny, ponieważ przechodziły na drugi etap edukacyjny. Klasa 3E, której wychowawczynią jest pani Małgorzata Szymaczak zaprezentowała ciekawy i wesoły program artystyczny.

Nowym wychowawczyniom (pani M. Mielcarek – klasa 4A, pani M. Adamczak – klasa 4B, pani H. Minginowicz – klasa 4C oraz pani A. Wewior – klasa 4D) wręczono tarcze symbolizujące wychowawstwo. Dzieci ze wzruszeniem rozstawały się z dawnymi wychowawcami.

Rozpoczęcie roku dla pozostałych klas odbyło się w późniejszych godzinach. Do naszej szkoły przyjęte zostały dwie pierwsze klasy i mimo, że jest to wielka zmiana w ich życiu, widać było uśmiechy na buziach uczniów spowodowane ciepłym przyjęciem zarówno przez grono pedagogiczne jak i starszych kolegów. Uroczystość obecnością swoją zaszczycił pan wiceburmistrz Taterka. Pierwszy września  na pewno pozostanie w pamięci uczniów.