Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo, ze względu na obecną sytuację w kraju, ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, 18 marca 2020 r. zarządzeniami burmistrza nr WOM.0050.1.52.2020 oraz WOM.0050.53.2020 zmienione zostały terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

Termin składania zgłoszeń oraz wniosków w wersji papierowej  (wydrukowanych i podpisanych) wraz z załącznikami został ustalony na  18 – 22 maja 2020 r. w godzinach:

Poniedziałek 08:00 – 12:00
Wtorek 12:00 – 16:00
Środa 08:00 – 12:00
Czwartek 12:00 – 16:00
Piątek 08:00 – 12:00

Wnioski wraz załącznikami proszę składać w holu szkoły w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach (opisanych: zgłoszenia i wnioski  do kl. I, wnioski do oddziału przedszkolnego).

Wnioski wraz załącznikami proszę włożyć do koperty, zakleić, podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka
i umieścić w odpowiednim pojemniku.

W razie jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie.

Hanna Stasińska -Filary
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej