Podsumowanie projektu „Idea Olimpizmu w życiu w i sporcie”

Celem projektu było zapoznanie uczniów z pojęciem oraz piękną ideą olimpizmu. Uczniowie w formie prezentacji multimedialnej poznali rytuał rozpoczęcia igrzysk olimpijskich, symbole i znaczenie flagi olimpijskiej, znicza, pochodni i hymnu.

Projekt „Idea Olimpizmu w życiu i w sporcie” skierowany był do wszystkich uczniów klas piątych.

Dzięki współpracy nauczycieli wychowania fizycznego, historii, plastyki i muzyki uczniowie poznali ideę fair play, rodzaje dyscyplin olimpijskich dawniej i dziś. Rozwijali także zdolności manualne, plastyczne oraz muzyczne.

Podczas finału projektu uczniowie mieli przeprowadzić Igrzyska Olimpijskie podczas których rozegrany zostałyby turniej w „Ringo” w systemie każdy z każdym. Ze względu na pandemię wirusa Covid-19 nie udało się przeprowadzić rozgrywek sportowych.

W takcie kształcenia na odległość kontynuowaliśmy pracę nad projektem. Uczniowie klas piątych wykonali wspaniałe prace plastyczne dotyczące olimpiady. Kilka z nich przedstawione są poniżej.

Zespół nauczycieli WF