POCZTA ŚWIĄTECZNA

Od 11 do 19 grudnia w bibliotece działała tzw. Poczta Świąteczna. Każdy uczeń naszej szkoły mógł skorzystać ze specjalnie przygotowanych na tę okazję kartek i napisać życzenia dla kolegi, koleżanki, nauczyciela lub innego pracownika szkoły. W środę 20 grudnia wszystkie życzenia zostały wywieszone na tablicach znajdujących się na terenie szkoły.