Pierwszy zlot OSEhero

„Janko Muzykant” – jedna z drużyn OSEhero

Dnia 3 i 4 grudnia 2019 roku w Warszawie miał miejsce I zlot laureatów programu OSEhero. Odbyły się intensywne warsztaty i interdyscyplinarne gry z wykorzystaniem smartfonów. Na zlocie został także zainicjowany konkurs na scenariusz lekcji o sztucznej inteligencji. OSE to Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, która m.in. udostępnia szkołom bezpieczny internet. Program OSE realizuje NASK wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Większość nauczycieli myślała, że przyjechała na kolejną konferencję, tymczasem na zlocie czekała na nas niespodzianka. Na początku należało zeskanować QR kod, który przydzielił nas do odpowiedniej grupy, następnie trzeba było wykonać zadania według konkretnych wskazówek . Byliśmy zaskoczeni, ale podeszliśmy do sprawy z entuzjazmem. Chodziło oczywiście o to, abyśmy zobaczyli, że można inaczej poprowadzić lekcję, odwrócić jej tok – uczniowie najpierw działają, potem stawiają hipotezę, udowadniają ją poprzez kolejne działania i wyciągają z tego wnioski. To było niezwykle wciągające zajęcie! Szczerze gratuluję pomysłodawcom!

Hanna Janowska