Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uczniowie klas IV-tych, w ramach wychowania komunikacyjnego na lekcjach techniki, uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy w teorii i w praktyce. Poznają telefony alarmowe, dowiadują się jakie informacje należy podać podczas zgłaszania wypadku i jak należy postępować będąc świadkiem wypadu. Uczniowie chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i z ogromnym zaangażowaniem wykonują ćwiczenia praktyczne wykorzystując przyniesione materiały opatrunkowe.

Sławomira Spiżewska