PAMIĘTAMY…

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniej nauczycielki naszej szkoły p. Barbary Sikorskiej. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia.
Cześć jej pamięci.