OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU WYZWANIE “ZDROWIE NA TALERZU”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU WYZWANIE “ZDROWIE NA TALERZU”

Drodzy uczniowie, po wspólnych naradach z komisją sędziowską w skład, której wchodzili nauczyciele wychowania fizycznego: Pani Magdalena Bajer, Pani Joanna Kunkel   oraz Pan Patrick Miszczak  jest nam niezmiernie miło ogłosić dziś wyniki konkursu Wyzwanie “Zdrowie na talerzu”, na które czekacie z niecierpliwością. 

Dla przypomnienia: 

Celem konkursu było: promowanie wśród uczniów nawyków zdrowego żywienia. 
Konkurs skierowany był dla uczniów kl. I-III oraz IV – VIII i składał się z 2 kategorii: 
I wyzwanie – na zdrowe śniadanie w domu; 
II wyzwanie – na zdrowy lunchbox do szkoły. 

W konkursie wystartowało 18 uczniów na poziomie kl. I -III oraz 45 uczniów  na poziomie

kl. IV -VIII. Łącznie w konkursie wzięło udział 65 uczniów „Jedynki”. 

Za co serdecznie dziękujemy. 

Trzy pierwsze wyróżnione miejsca na każdym etapie edukacyjnym (kl. I –III  oraz kl. IV-VIII) zostaną nagrodzone dyplomem oraz upominkiem.  Dyplomy oraz upominki rozdamy po powrocie do szkoły.  

Wszystkie osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymują ocenę celującą z wychowania fizycznego.  

Poniżej przedstawiamy wyniku konkursu: 

Kl. I – III  

Kategoria I – wyzwanie na zdrowe śniadanie w domu 

I miejsce Wojciech Hutek kl. II a  

II miejsce Martyna Łuczak kl. III a  

III miejsce Vanessa Myćka  kl. III b gr. gimnastyczno  -taneczna 

Kategoria II – wyzwanie na zdrowy lunchbox do szkoły 

I miejsce Franciszek Danyluk kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna 

II miejsce Filip Cebo kl. III b gr. gimnastyczno taneczna 

Kl. IV –V III  

Kategoria I – wyzwanie na zdrowe śniadanie w domu 

I miejsce Klaudia Wietrzykowska kl. VIII b 

II miejsce Kaja Stefańska kl. VIII b 

III miejsce Aleksandra Zielazna kl. VI a 

Kategoria II – wyzwanie na zdrowy lunchbox do szkoły 

I miejsce Kornelia Nowak kl. VI b 

II miejsce Natalia Smakowska kl. IV b gr. gimnastyczno taneczna 

III miejsce Krzysztof Fąferek kl. IV b gr. pływacka 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałych pomysłów w kuchni. 

Koordynator konkursu we współpracy z chętnymi nauczycielami uczącymi w danych klasach wychowania fizycznego.  

Poniżej zapraszamy do galerii smacznych i zdrowych pomysłów na zdrowe śniadanie w domu oraz zdrowy lunchbox do szkoły:

Wojciech Hutek kl. II a
Martyna Łuczak kl. III a  
Vanessa Myćka kl. III b gr. gimnastyczno – taneczna
Franciszek Danyluk kl. III b
gr. gimnastyczno – taneczna
Filip Cebo kl. III b
gr. gimnastyczno – taneczna
Klaudia Wietrzykowska kl. VIII b

Kaja Stefańska kl. VIII b
Aleksandra Zielazna kl. VI a
Kornelia Nowak kl. VI b
Natalia Smakowska kl. IV b
gr. gimnastyczno – taneczna
Krzysztof Fąferek kl. IV b
gr. pływacka

Joanna Kunkel