ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

„W stulecie niepodległości…”

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu połączone zostało z uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej „W stulecie niepodległości Polski”.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: poseł Bożena Szydłowska, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek, jego zastępcy Grzegorz Taterka oraz Tomasz Zwoliński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura, Prezes Oddziału ZNP w Swarzędzu p. Katarzyna Kmieciak, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Swarzędz, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie najstarszych klas. Odsłonięcia tablicy w obecności zaproszonych gości dokonali: Maria Mikołajska oraz Kacper Siebert.
Po odsłonięciu ksiądz Aleksander Brzeziński poświęcił tablicę.
Do listopada w szkole podejmowane będą różne działania, których celem jest podkreślenie rangi rocznicy, a także wspólne z uczniami rozważania nad wartością jaką jest ojczyzna. Nauczyciele wraz z uczniami szukać będą odpowiedzi na pytanie: Co dzisiaj oznacza stwierdzenie „być patriotą”?

Podkreślić należy, że w Szkole wisi już tablica pamiątkowa z 1928 r., którą dzieci „tej szkoły”, jak na niej czytamy, ufundowały w 10-lecie niepodległości państwa. Dziś możemy sobie tylko wyobrażać co czuli ludzie, z których większość urodziła się pod zaborami. Najmłodsi uczniowie byli pierwszym pokoleniem urodzonym w wolnym kraju. Pokoleniem, któremu 11 lat później, niepodległość odebrano na kilka wojennych lat.

I dlatego na dzień odsłonięcia tablicy wybrano początek września. W ten sposób nawiązano do wydarzeń z 1 września 1939 r. kiedy to w polskich szkołach nie było słychać dzwonka oznajmiającego początek roku szkolnego. Zagłuszyło go przeraźliwe wycie syren oznajmiających wybuch wojny.

Po zakończeniu uroczystości w szkole zaproszeni goście, poczty sztandarowe oraz uczniowie klas VII i VIII pod opieką nauczycieli, udali się na swarzędzki rynek, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Poległych za Wolność i Ojczyznę.

W takim dniu jakże aktualne są słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”; uzupełnione fragmentem homilii Świętego Jana Pawła II: „(…) to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. (…) Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. (…) czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo”.

Tablicę ufundowała i wykonała firma Kamieniarstwo Usługi-Handel Tomasz Filipiak, wykonał pan Jan Kobryń. Okolicznościowe pocztówki wydrukowała Drukarnia Swarzędzka Stanisława i Marcina Witeckich, którym należą się słowa podziękowania.

 

Elżbieta Nawrocka

 

POCZTÓWKA-1