List Prezesa KRUS

Szanowni Państwo Prezes KRUS pan Adam Sekściński prosi o odczytanie załączonego listu podczas zakończenia roku szkolnego. Ma to na celu zapoznanie dzieci z zagrożeniami wynikającymi z pracy w rolnictwie.

List Prezesa KRUS