Konsultacje i porady dla rodziców w ramach drzwi otwartych

6.03.2019 r. ŚRODA

klasy I – III i oddział przedszkolny

Godz. 17.00 – 17.30 zebrania z rodzicami

Godz. 17.30 – 19.00 konsultacje  w ramach drzwi otwartych

oddz. przedszk.      s 4          L. Kowalczyk

I a                     s.5                   M. Lewandowska

I b                  s. 11                               M. Kolasińska  ( 5.03 )

I c                   s. 10                                M. Tarczewska

II a                  s. 9                                  H. Janowska

II b                               s. 12                                M. Kruszona

III a                 s.7                                  M. Malicka

III b                s.31                               B. Patryas   ( 5.03)

A. Wietrzykowska                                    s.104

T. Grajewski                                               s. gimn.

P. Miszczak, A. Matczak                            sala gimn.

A. Rosalska                                                świetlica

K. Nadulicz                                                świetlica

J. Korcz-Koralewska                                świetlica

M. Koczorowska-Rębacz                    gab. logopedy

M. Chmielewska                                      gab. logopedy

E. Nawrocka                                            sekretariat

H. Stasińska-Filary                                 s.2

7.03.2019 r. CZWARTEK

klasy IV – VIII

Godz. 17.00 – 17.30 zebrania z rodzicami

Godz. 17.30 – 19.00 konsultacje  w ramach drzwi otwartych

IV a                     s.8                                                    E. Malicka godz. 17. 40

IV b                     s.6                                                    B. Sobczak

IV c                     s.103                                                M. Pilch – Karasińska

IV d                     s. 7                                                   M. Kowalczyk

V a                       s.201                                                M. Jagodziński

V b                      s.202                                                M. Cyran     

V c                       s.204                                                A. Szymczak

V d                      s. 5                                                   H. Modrzyńska

VI a                            s. 105                                               M. Mielcarek

VI b                     s. 9                                                   M. Adamczak

VI c                     s.106                                                H. Minginowicz

VI d                     s. 4b                                                 A. Wewior

VII a                    s.12                                                  M. Brzezińska

VII b                   s.10                                                  K. Kornecka

VII c                    s.3cz                                                 A. Siebert

VIII a                  s.11                                                  E. Talarczyk

VIII b                  s.205                                                S. Spiżewska

M. Kluczka,  M. Szulerowicz                                    s. 31            

A. Helak                                                                       s.104

A. Szafoni                                                                  s. gimn.                   

A. Jankowska, J. Kunkel                                           sala gimn.

M. Ignacik, E. Peter                                                   s. biblioteka

D. Czosnowska, M. Nowak                                       s. 01

E. Nowotarska                                                            świetlica

K. Niziołek                                                                   świetlica

D. Wróbel, M. Urbaniak –Szulc                               świetlica

M. Bajer, E. Nawrocka                                              sekretariat