Konkurs „Polacy w świecie…”

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”. Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Rumunii.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok.

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Konkurs polega na wykonaniu pracy zgodnej z tematem obowiązującym w danym roku:
1) Kategoria I – dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych kl. I-III
rysunek w formacie A4, wykonany dowolną techniką plastyczną;
2) Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII
strona z encyklopedii w formacie A4;

3) Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych
plakat w formacie A2 lub A3, dowolną techniką plastyczną.

Prace konkursowe można złożyć w naszej bibliotece lub Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Swarzędzu (os. Kościuszkowców 6/51-52, 62-020 Swarzędz) lub przesłać drogą pocztową na adres Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań.

Termin składania prac konkursowych upływa 14 lutego 2022 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trakcie trwania XXVI Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 11-13 marca 2022 roku.

W załącznikach znajduje się uchwała w sprawie przeprowadzenia konkursu wraz z regulaminem i kartą uczestnika oraz materiał pomocniczy do konkursu.