”KATYŃ… ocalić od zapomnienia”

 

W piątek, 28 kwietnia 2017 r. na placu za szkołą Podstawową nr 4 na os. Kościuszkowców w Swarzędzu odbyła się uroczystość sadzenia Dębów Pamięci, które upamiętniają swarzędzan zamordowanych w Katyniu wiosną 1940 r. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście min. przedstawiciele władz Swarzędza – burmistrz Marian Szkudlarek z zastępcami Grzegorzem Taterką i Tomaszem Zwolińskim, sekretarz Gminy Agata Kubacka, przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbara Czachura, radni, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania, młodzież i nauczyciele, a szczególnymi gośćmi byli członkowie rodzin swarzędzan, którzy zginęli w Katyniu. Za przygotowanie i udział w uroczystości podziękował Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – Marian Szkudlarek. Głos zabrała także prawnuczka Edmunda Bartlitza – Natalia Barlitz oraz Andrzej Dobrogowski – syn Tadeusza Dobrogowskiego. Podczas sadzenia 6 Dębów Pamięci, zaproszonym gościom jak i uczniom towarzyszła chwila zadumy i wzruszenia. Uwieńczeniem uroczystości był przejmujący występ artystyczny przygotowany przez uczniów ze swarzędzkich szkół oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pamiątkowymi tablicami.

Formularz raportowy
 Bohater Tadeusz Dobrogowski