Informacja o przekształceniu placówki

Informacja o przekształceniu placówki   

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu działając zgodnie
z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające Prawo oświatowe
(Dz. U. z dnia 14.01.2017r., poz. 60)

informuje,

że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XXXIII/331/2017 z dnia
28 lutego 2017r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XXXVIII/369/2017
z dnia 27 czerwca 2017 r.:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu z dniem 1 września 2017 r. staje się szkołą ośmioletnią, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe,
  2.  Uczniowie, którzy od 1 września 2017 r. będą uczniami klas II, III, V i VI będą realizowali obowiązek szkolny
    w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu,
  3. Uczniowie, którzy od 1 września 2017 r. będą uczniami klas IV i VII będą realizowali obowiązek szkolny
    w szkole wskazanej w odrębnym piśmie.