Harmonogram skróconych lekcji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Swarzędzu za zgodą organu prowadzącego, w dniach 11 i 12 czerwca skraca lekcje do 30 minut z powodu wysokich temperatur zagrażających zdrowiu uczniów.

W związku z powyższym na wyżej wymienione dni ustala się nowy harmonogram lekcji i przerw śródlekcyjnych według skróconego czasu.

1 lekcja 8.00 – 8.30
2 lekcja 8.40 – 9.10
3 lekcja 9.20 – 9.50
4 lekcja 10.00 – 10.30
5 lekcja 10.40 – 11.10

Długa przerwa: 15 minut

6 lekcja 11.25 – 11.55
7 lekcja 12.05 – 12.35
8 lekcja 12.45 – 13.15
9 lekcja 13.25 – 13.55
10 lekcja 14.05 – 14.35
11 lekcja 14.45 – 15.15

Przerwy między lekcjami: 10 minut

W klasach IVd, Ib. IIb i IIIb zajęcia na basenie zostają odwołane, a uczniowie są pod opieką nauczycieli uczących w godzinach według nowego harmonogramu.