Harmonogram konsultacji i porad dla rodziców w ramach drzwi otwartych

Konsultacje i porady dla rodziców w ramach
drzwi otwartych

21.11.2018 r. ŚRODA
klasy I – III i oddział przedszkolny

godz. 17.30 – 19.00

oddz. przedszk. s 4 L. Kowalczyk

I a      s. 5          M. Lewandowska
I b     s. 11       M. Kolasińska
I c      s. 10        M. Tarczewska

II a     s. 9         H. Janowska
II b     s. 12       M. Kruszona

III a     s.7         M. Malicka
III b     s.31      B. Patryas

IV c       s.103           M. Pilch – Karasińska

E. Malicka                                   s. 105
A. Wietrzykowska                    s.104
T. Grajewski,  A. Matczak      s. gimn.
A. Rosalska                                 świetlica
K. Nadulicz                                  świetlica
J. Korcz-Koralewska               świetlica
M. Koczorowska-Rębacz      gab. logopedy
M. Chmielewska                      gab. logopedy
E. Nawrocka                             sekretariat
H. Stasińska-Filary                 s.2

Konsultacje i porady dla rodziców w ramach
drzwi otwartych

22.11.2018 r. CZWARTEK
klasy IV – VIII

godz. 17.30 – 19.00

IV a        s.201           A. Gibek
IV b       s.11             B. Sobczak-Filipiak
IV d      s. gimn.      M. Kowalczyk

V a        s.6                 M. Jagodziński
V b       s.202            M. Cyran
V c       s.8                  A. Szymczak
V d       s. 5                H. Modrzyńska

VI a      s. 7              M. Mielcarek
VI b      s.204         M. Adamczak
VI c      s.106          H. Minginowicz
VI d      s. 4b          A. Wewior

VII a      s.105       M. Brzezińska
VII b      s.10         K. Kornecka
VII c      s.3cz        A. Siebert

VIII b     s.9           S. Spiżewska

M. Kluczka, M. Szulerowicz             s. 31
A. Helak                                                   s.104
J. Gosławski                                          sala gimn.
P. Miszczak                                             sala gimn.
A. Jankowska, J. Kunkel                  sala gimn.
M. Ignacik, E. Peter                             s. 205
D. Czosnowska, M. Nowak              s.12
E. Nowotarska                                      s.14
K. Niziołek                                             świetlica
D. Wróbel, M. Urbaniak –Szulc      świetlica
M. Bajer                                                   sekretariat