FINAŁ III WIELKANOCNEJ ZBIÓRKI NA RZECZ SCHRONISKA W SKAŁOWIE

Sukcesem zakończyła się kolejna zbiórka dla podopiecznych  Schroniska w gminie Swarzędz. Zbiórka odbywała się w Swarzędzkim Centrum Ratunkowym i w ETC Swarzędz w sklepie Maxi ZOO. Udział w zbiórce wzięły również swarzędzkie szkoły i przedszkola.

Najwięcej spośród szkół zebrała klasa 3G ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

To właśnie 3 G  wraz z wychowawcą p. Magdaleną Kolasińską – koordynatorem zbiórki oraz p. Katarzyną Nadulicz w nagrodę pojechała do Schroniska, pomóc rozładować dary oraz wziąć udział w zajęciach edukacyjnych i w zwiedzaniu schroniska. Dary przewiozła Straż Miejska w Swarzędzu oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Zbiórka odbywała się pod patronatem burmistrza p. Mariana Szkudlarka , a zastępca burmistrza p. Grzegorz Taterka osobiście współuczestniczył w przekazaniu prezentów.

Dziękujemy za pomoc p. Tomaszowi Rybarczykowi z Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu za zorganizowanie  zbiórki oraz klasom, które przyłączyły się do tej akcji!

Skopiuj poniższy link do pola adresowego swojej przeglądarki i obejrzyj materiał – warto

http://swarzedz.telewizjastk.pl/wiadomosci/czytaj/swiateczny-prezent-dla-zwierzat-ze-skalowa