„Ferie z wojskiem”.

W dniu 31 stycznia 2020 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 86/90 zostaną przeprowadzone jednodniowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem „Ferie z wojskiem”.

Zajęcia będą realizowane w godzinach od 9.00 do 12.00. Uczestnikom zajęć zostanie zaprezentowany sprzęt wojskowy, indywidualne i zespołowe wyposażenie oraz uzbrojenie żołnierza Wojska polskiego. W zajęciach będą brali udział również żołnierze z innych jednostek wojskowych, m.in. z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Na uczestników zajęć będą czekały drobne upominki związane z wojskiem i służbą wojskową.

Wejście na teren kompleksu wojskowego będzie realizowane w sposób zorganizowany, w grupach, z opiekunami ze szkoły. Ponadto wymogiem jest aby uczniowie posiadali aktualne ubezpieczenie NNW.

Zorganizowane grupy uczniów wraz z opiekunami mogą się zgłaszać poprzez adres e-mail  wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

Jerzy Licki
starszy wizytator