Europejski Dzień Logopedy KONKURS

6 marca 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych (także tych, którzy już nie mają lub nigdy nie mieli zajęć logopedycznych) do udziału w konkursie z okazji Europejskiego Dnia Logopedy.

Klasy I-IV

Wykonaj ilustrację zawierającą jak najwięcej elementów, których nazwy zawierają tzw. głoski trudne np. sz, ż/rz, cz, dż lub s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź lub głoskę r. Wybierz jedną głoskę lub grupę głosek.

Klasy V – VIII

Wykonaj plakat wyjaśniający, czym jest logopedia (Kto chodzi na takie zajęcia? Dlaczego? Kim jest logopeda? Kiedy mowa jest poprawna?) lub krzyżówkę z hasłem „logopedia”.

Technika wykonania pracy – dowolna.

Format – A4

Z tyłu pracy zamieść metryczkę (imię, nazwisko, klasa).

Prace należy oddać do dnia 21.03.2023r. w gabinecie logopedycznym lub
w gabinecie pedagoga (104).

Najlepsze prace zostaną oczywiście nagrodzone?

Gorąco zachęcamy do udziału!!!

Maja Koczorowska-Rębacz, Magdalena Chmielewska, Anna Gibek