DZIEŃ PAPIESKI

W dniu 12 października  z okazji 40-tej rocznicy wyboru naszego Rodaka na Stolicę Piotrową dla uczniów klas V wraz z opiekunami został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny „Śladami Św. Jana Pawła II”.

Strój galowy uczniów, gazetki w holu oraz w salach lekcyjnych podkreślały wyjątkowość tego dnia w szkole. Uczniowie klas IV, VI i VII zapoznali się z biografią małego Lolka, aktora, kapłana, biskupa i papieża Jana Pawła II. Krótkie scenki z dzieciństwa, wiersze oraz piosenki „Wypłyń na głębię” i „Kochamy Cię Janie Pawle II’ wprowadziły atmosferę zadumy, skupienia                  i wzruszenia.

Podsumowaniem apelu był krótki konkurs wiedzy o Janie Pawle II oraz wspólne zaśpiewanie ulubionej piosenki „Barka”. Przygotowana prezentacja multimedialna o Ojcu Świętym ubogaciła scenariusz akademii . Na koniec spotkania uczniowie i nauczyciele otrzymali żółtą karteczkę z zapisaną myślą Jana Pawła II jako zachętę do czerpania z bogatego dziedzictwa papieża.

W dniu 14 października w kościele św. Marcina podczas Mszy świętej dla dzieci  uczniowie SP1 przedstawili powyższe przedstawienie z okazji XVIII Dnia Papieskiego.

Otrzymane brawa oraz  podziękowanie p. Dyrektor, nauczycieli i kapłanów były dla wykonawców miłą nagrodą  za trud włożony w przygotowanie  rocznicowego apelu  w szkole i kościele.

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje” JP II

E. Malicka