Dzieci też mają swoje prawa – Konwencja o Prawach Dziecka

20 listopada – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Międzynarodowy dzień praw dziecka jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku.

To święto obchodzone jest, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.

Co to jest konwencja o prawach dziecka ?

Jest to międzynarodowa umowa, która zawiera zbiór praw. Państwo, które ją podpisze jest zobowiązane do przestrzegania zawartych w niej praw. W Polsce zaczęła obowiązywać w 1991 roku.

Co to są PRAWA DZIECKA ?

Tak jak dorośli, dzieci również mają swoje prawa, czyli normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w państwie.

Wszystkie dzieci mają prawo do:

 • edukacji
 • miłości i zrozumienia
 • imienia i narodowości
 • wolności
 • schronienia
 • wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich sprawach
 • życia w pokoju, bez wojen i konfliktów
 • ochrony
 • życia bez przemocy i poniżania
 • wypoczynku
 • prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego
 • wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami
 • do godności i szacunku
 • znajomości swoich praw
 • odpowiedniego standardu życia

DROGIE DZIECI jeśli zauważycie, że są łamane wasze prawa powinniście się zwrócić do odpowiednich osób – kogoś z rodziny, pedagoga lub zadzwonić pod niżej przedstawiony numer: