DRZWI OTWARTE – WAŻNA INFORMACJA

Uwaga zmiana terminu Drzwi otwartych dla klas czwartych!!!

Poniżej harmonogram:

Drzwi otwarte

24.10.2018 r. ŚRODA

klasy I – III i oddział przedszkolny

godz. 17.30 – 19.00

oddz. przedszk.         s 4                         L. Kowalczyk

I a                                    s. 5                        M. Lewandowska
I b                                    s. 11                     M. Kolasińska
I c                                     s. 10                     M. Tarczewska

II a                                    s. 9                       H. Janowska
II b                                                s. 12                     M. Kruszona

III a                                   s.7                          M. Malicka
III b                                  s.31                         B. Patryas

E. Malicka                                         s. 105
A. Wietrzykowska                          s.104
A. Matczak                                        s. gimn.
T. Grajewski                                     s. gimn.
A. Rosalska                                       świetlica
K. Nadulicz                                       świetlica
J. Korcz-Koralewska                     świetlica
H. Stasińska-Filary                        s.2

Drzwi otwarte

25.10.2018 r. CZWARTEK

klasy IV – VIII

godz. 17. 30 – 19.00

IV a                s.8                                         A. Gibek
IV b                s.6                                         B. Sobczak – Filipiak
IV c                s.10                                       M. Pilch – Karasińska
IV d                s. gimn.                               M. Kowalczyk

V a                 s.11                                      M. Jagodziński
V b                 s.202                                   M. Cyran
v c                 s.9                                         A. Szymczak
V d                 s. 5                                       H. Modrzyńska

VI a                      s. 105                                    M. Mielcarek
VI b                s.201                                     M. Adamczak
VI c                s.106                                     H. Minginowicz
VI d                s. 4b                                      A. Wewior

VII a               s.7                                         M. Brzezińska
VII b              s.103                                     K. Kornecka
VII c               s.3cz                                      A. Siebert
VIII a              s.12                                       E. Talarczyk
VIII b             s.204                                     S. Spiżewska

M. Kluczka, M. Szulerowicz              s. 31
A. Helak                                                    s.104
J. Gosławski                                           sala gimn.
P. Miszczak                                              sala gimn.
A. Jankowska                                        sala gimn.
J. Kunkel                                                 sala gimn.
M. Ignacik, E. Peter                              s. 205
D. Czosnowska, M. Nowak                s.14
E. Nowotarska                                        s.01
D. Wróbel, M. Urbaniak –Szulc        świetlica
K. Niziołek                                                świetlica
M. Koczorowska-Rębacz                    gab. logopedy
M. Chmielewska                                    gab. logopedy
E. Nawrocka, M. Bajer                         sekretariat