DRZWI OTWARTE SZKOŁY

W czwartek 28 lutego odbyły się Drzwi Otwarte dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w oddziale przedszkolnym i klasach pierwszych. Dzieci i towarzyszący im rodzice zostali zaproszeni na spotkanie z Dyrektorem Szkoły – p. Elżbietą Nawrocką, podczas którego zaprezentowano m.in. film promujący szkołę. Omówiono również zasady funkcjonowania pierwszej klasy sportowej o profilu karate. Po spotkaniu nasi uczniowie pod czujnym okiem nauczyciela p. Macieja Kowalczyka dali wspaniały pokaz tej wywodzącej się z Japonii sztuki walki. Pokaz zakończył się gromkimi brawami.
Drzwi Otwarte Szkoły to wyjątkowa okazja do zapoznania się z ofertą szkoły, jej bazą, gronem pedagogicznym. Dzieci ze swoimi rodzicami zostali bowiem zaproszeni do zwiedzania – atrakcji czekało bardzo dużo. W holu istniała możliwość spotkania z pielęgniarką, pedagogiem oraz nauczycielem koordynującym SKKT. W salach można było podejrzeć pracę kół pozalekcyjnych. Dla uczniów klas I-III w szkole odbywają się zajęcia z kodowania i programowania, języka angielskiego, literacko-dziennikarskie, plastyczne, a także gry planszowe i zabawy umysłowe. Natomiast uczniowie klas IV-VIII mogą uczestniczyć w zajęciach koła informatycznego, teatralnego, matematycznego, warcabowo-szachowego i muzyczno-wokalnego. Nauczyciele prowadzą również warsztaty przyrodnicze i chemiczno-fizyczne. Pokaz doświadczeń przygotowany przez uczniów klas VIII pod opieką nauczycielek fizyki i chemii cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Chętni rodzice w trakcie zwiedzania mogli skorzystać z pomocy naszych uczniów – którzy na te kilka godzin wcielili się w rolę przewodników.